צוויי קהלות אין איין שטאט (א קאפיטל פון דער געשיכטע פון לעמבערג)

מחבר: 
בלבן, מאיר
כותרת הפרסום: 
צוויי קהלות אין איין שטאט (א קאפיטל פון דער געשיכטע פון לעמבערג)
מקור פורסם ב: 
הנ"ל, יידן אין פוילן: שטודיעס און שילדערוגען פון פארגאנגענע תקופות, 103—115.
מוציא לאור: 
ב. קלצקין
מקום פרסום: 
וילנה
תאריך: 
1930
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

[שתי קהילות בעיר אחת (פרק בתולדות למברג)]

Community: