אן אלט-נייער טעאטער-צענטער ('די 'ווילנער' און 'אזאזעל' אין לעמבערג)

מחבר: 
דרייקורס, לייבל
כותרת הפרסום: 
אן אלט-נייער טעאטער-צענטער ('די 'ווילנער' און 'אזאזעל' אין לעמבערג)
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 4, כרך 3, חוברת 41—42 (14.10.1927), 804.
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1927
שפה: 
הערות: 

[מרכז תיאטרון ישן-חדש (להקות וילנה ועזאזל בלמברג)]

Community: