קהילת רישא: ספר זכרון

מחבר: 
יערי-ולד, משה (ע')
כותרת הפרסום: 
קהילת רישא: ספר זכרון
מוציא לאור: 
ארגוני בני רישא בישראל ובארצות הברית
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1967
הערות: 

כולל חלקים בשפות הבאות:
3—374 – חלק ראשון – עברית
375—544 – ריישע (Rzeszow): ספר זכרון, צווייטער טייל – יידיש.
1-142 – Rzeszow Jews Memorial Book, Part Three – English
ביקורות:
ברור אברהם יעקב, 'ספר רישא', מאזנים, כרך כז (1968), 71—73.
שבתאי ק. [קשב, שבתאי טוביה], 'ספרה של רישא', הפועל הצעיר, 61 (תשכ"ח), 20 (20.2.1968), 25—26.

Community: