ספר ז'ולקיב (קריה נשגבה) (ספרי זכרון לקהלות הגולה)

מחבר: 
גלבר, נתן מיכאל וישראל בן-שם (ע')
כותרת הפרסום: 
ספר ז'ולקיב (קריה נשגבה) (ספרי זכרון לקהלות הגולה)
מוציא לאור: 
חברת אנציקלופדיה של גלויות
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1969
שפה: 
הערות: 

כולל שער באנגלית: Żółkiew (Kiryia Nizgava)

Community: