ביליץ-ביאלא (בילסקו-ביאלא): פרקי עבר

מחבר: 
מירון, אליהו
כותרת הפרסום: 
ביליץ-ביאלא (בילסקו-ביאלא): פרקי עבר
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1973
הערות: 

כולל החלק 'ביליץ-ביאלא וסביבתה' (85—98), ובו בין היתר החלקים:
94—96 – 'סקוטשאו'
96—98 – 'דזידזיצה'
שער הספר בגרמנית: Bielitz-Biala (Bielsko-Biala): Bruchschnitte aus vergangenen Zeiten

Community: