Korespondencja z Żydami - mieszkańcami New-York...

CAHJP Code: 
CD/374.16
Original name: 

Korespondencja z Żydami - mieszkańcami New-Yorku, który ofiarowałi pieniędzy na rzecz szpitala żydowskiego w m. Tarnopol

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1936
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.11
Site collections: 

W sprawie emigracji - Chana Brandwein - żona ra...

CAHJP Code: 
CD/373.02
Original name: 

W sprawie emigracji - Chana Brandwein - żona rabina z dziećmi,  (Podhajce), do USA, do męża.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.6
Tags: 
Site collections: