יודישע פאלקס-צייטונג

כותר: 
יודישע פאלקס-צייטונג
תת-כותר: 
א וואכען-בלאט פיר אלע יודישע אינטערעסען
עורך/עורכים: 
מרדכי ספקטור, חיים דב הורביץ‬
מוציא לאור: 
פאלקס-בילדונג
מקום פרסום: 
קרקוב
הופיע משנת: 
1902
הופיע עד שנת: 
1903
שפה: 
תאור: 

שבועון ביידיש שהופיע בהוצאת המוסד 'פאלקס-בילדונג' שהשתייך למו"ל והסופר העברי בן-אביגדור (אריה לייב שלקוביץ) ולהוצאתו 'תושיה'. בצד מפעליו העבריים של בן-אביגדור, הוצאתם לאור של עיתוני יידיש נועדה לתת מענה להמוני היהודים שלא שלטו היטב בשפה העברית. עורכי העיתון, מרדכי ספקטור וח"ד הורוויץ, הצהירו כבר בפתח הגיליון הראשון על כך שהעיתון פונה אל ה'עם' ולא לאינטליגנציה.

בשבועון הופיעו מאמרים בנושאים מגוונים, אקטואליים ופוליטיים, ביוגרפיים והיסטוריים, לצד חדשות מן העולם הגדול, מן העולם היהודי ומן התנועה הציונית. מדורים הוקדשו לנושאי בריאות והיגיינה, מדע, חיי יום-יום, הומור ועוד. כמו כן התפרסמו בו ספרות יפה וביקורת ספרות. אחד מהכותבים הראשיים בעיתון היה שלום עליכם, שאף שימש לזמן קצר סוכן-נוסע של העיתון בתחילת דרכו. כותבים אחרים שהשתתפו בעיתון הם אברהם רייזן, שלום אש, אחד העם, הירש דוד נומברג, דוד פינסקי ואחרים.

הערות: 

יודישע פאלקס-צייטונג: א וואכען-בלאט פיר אלע יודישע אינטערעסען, בעריכת מרדכי ספקטור (1902—1903)  וחיים דב הורביץ (1902), פאלקס-בילדונג, קרקוב תרס"ב 1902 – תרס"ג 1903.

שבועון המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, הופיע בימי שישי.

שנה ראשונה, גיליון 1, ח' סיון תרס"ב, 13.6.1902 עד גיליון 26, כ"ד כסלו תרס"ג, 24.12.1902.

שנה שנייה, גיליון 1, ב' בטבת תרס"ג, 1.1.1903 עד גיליון 52, ה' טבת תרס"ד, 24.12.1903.  

מראשית השנה השנייה לא מוזכרים עוד ספקטור והורביץ כעורכים.

עד גיליון 2, ה' טבת תרס"ג, 7.1.1903 – בקרקוב; מגיליון 3, ט"ו טבת תרס"ג, 14.1.1903 – בוורשה. 

סוג אוביקט: 
Publication