W sprawie spadkowej po Dawidzie Leibie Rintlu (...

CAHJP Code: 
CD/379.21
Original name: 

W sprawie spadkowej po Dawidzie Leibie Rintlu (czeladnik szewski) z Trembowli.
Dołączą:
- akt zejścia;
- wykaz spadkobierców;
- inwentarz spadku.

Date of item:

from: 
1898
  -  
to: 
1902
Size: 
32
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.127, оп.1, д.134
Site collections: