Jaśliska

שם באנגלית: 
Yashliska
שם באוקראינית: 
Яслиська (Yaslys’ka)
שם בפולנית: 
Jaśliska
שם ביידיש: 
יאשליסק (Yashlisk)
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
Podkarpackie Voivodeship
אוספי אתרים: