Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1412.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Tyczynie przeciw poboru zawyszonych datków domestykalnych na rzecz miejscowej Izraelickiej gminy wyznaniowej.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1904
Size: 
38
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.194
Site collections: