Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1411.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Rzepenniku. Zawierają protokoły posiedzeń Rady wyznaniowej, dotyczących wyrobienia statutu gminnego, z wykazem nazwisk członków Rady i rabina Arona Templera.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1899
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.133
Site collections: