Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia pielęngnowania żydowskiej literatury i historji i szerzenia znajomości języka hebrajskiego "Dorszej szalom Zion" w Kozowie z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7417
Site collections: