Sprawozdania z lustracji ksiąg metrykalnych (śl...

CAHJP Code: 
HM2/9262.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania z lustracji ksiąg metrykalnych (śluby) gmin żydowskich w pow. kopyczyńskim.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.2412
Tags: 
Site collections: