Sprawozdania i korespondencja dot. zatwierdzeni...

CAHJP Code: 
HM2/9256.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania i korespondencja dot. zatwierdzenia statutów i działalności oddziałów towarzystw "Hatechija" w Zaleszczykach, Centralnej Organizacji Żydów-Ortodoksów w Polsce "Szlojmej Emunej Isroel" w Pomorzanach, "Degel Jeszurim" w Borszczowie, "Cerej Jehuda" w Czortkowie.

Statuty.

 

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
84
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.4373
Site collections: