Arkusz ewidencyjny z wykazem członków zarządu o...

CAHJP Code: 
HM2/9250.9
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Arkusz ewidencyjny z wykazem członków zarządu oddziału Żydowski Klub Muzyczno-Dramatyczny "Ański" w Monasterzyskach.

Statut.

Date of item:

from: 
1932
  -  
to: 
1936
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.8, оп.1, д.27
Tags: 
Site collections: