Community Elections (Nadwórna, 1933)

Author: 
Starosty of Nadvorna
Document Type: 
Letter
Date: 
October 20, 1933
Archive: 
CAHJP Hm2/8658.4 + ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 2054, p. 246
Original text: 

 

p. 246

Gmina wyznaniowa żydowska w Nadwórnej

Powiat: Nadwórna

Województwo: Stanisławowskie

 

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDAWCZY

Z wyborów członków zarządu, dokonanych dnia 28/XII w mniejszej gminie wyznaniowej żydowskiej w Nadwórnej, powiat Nadwórna, województwo Stanisałwowskie. Liczba osób wniesionych na liste wyborczą: list 13-cie, Liczba oddanych głosów: 837.

 

Członkowie:

 

Imiona

 i nazwiska wybranych

Wiek

Zatrudnienie

Przynależność do grupy wyznaniowej lub polit. Asymilator, agudysta, bezpartyjny, ortodoksa, bezpartyjny, sjonista, mizrachista, Poalej-sjonista, folkista, Związek rzem. bundowiec, lub do innych

Czy należał ostatnio lub dawniej do organów zarządu gm. Wyznaniow. Żydowskiej?

Dr. Arzt Leon

50

adwokat

Aguda

tak

Dr. Bodnar Józef

40

adwokat

Sjonista

nie

Braunwa

sser Chaim Mozes

43

Krawiec

Jad Charuzim

tak

Goldberg Gabrjel

76

kupiec

Aguda

tak

Kressel Izrael

54

kupiec

Aguda

tak

Perl Salomon

49

kupiec

Aguda

tak

Rotstein Eljasz

51

kupiec

Sjonista

tak

Schmid-

Majer

Gedale

54

krawiec.

Jad Charuzim

nie

 

 

Zastępcy:

 

 

Imiona

 i nazwiska wybranych

Wiek

Zatrudnienie

Przynależność do grupy wyznaniowej lub polit. Asymilator, agudysta, bezpartyjny, ortodoksa, bezpartyjny, sjonista, mizrachista, Poalej-sjonista, folkista, Związek rzem. bundowiec, lub do innych

Czy należał ostatnio lub dawniej do organów zarządu gm. Wyznaniow. Żydowskiej?

Banet Wolf

37

rzeźnik

Jad Charuzim

nie

Griffel Zauderer

54

kupiec

Aguda

nie

Heller Salomon

43

kupiec

Aguda

tak

Knoll Simon

69

kupiec

Sjonista

tak

Pecher Boruch

59

kupiec

Aguda

tak

Rum Leizer

58

Blacharz

Jad Charuzim

nie

Schmerler Mozes

56

kupiec

Sjonista

nie

Turteltaub Abraham

64

kupiec

Aguda

nie

 

English translation: 

Elections to Community Board in Nadvorna (1933)- results

 

Members:

Name

Age

Pccupation

Religious or political affiliation: Asymilator, Agudyst, not affiliated, orthodox, not affiliated, Zionist, mizrachist, Poalej-zionist, folkist, Bund, others

Was he previously a member of ruling organs of the Jewish Community?

Dr.Arzt Leon

50

lawyer

Aguda

yes

Dr. Bodnar Józef

40

Lawyer

Zionist

no

Braunwa

sser Chaim Mozes

43

tailor

Jad Charuzim

yes

Goldberg Gabrjel

76

merchant

Aguda

yes

Kressel Izrael

 

54

merchant

Aguda

yes

Perl Salomon 

49

merchant

Aguda

yes

Rotstein Eljasz

 

51

merchant

Zionist

yes

Schmid-

Majer

Gedale

54

tailor.

Jad Charuzim

no

 

 

 

Substitutes:

 

 

 

Name

Age

Occupation

Religious or political affiliation: Asymilator, Agudyst, not affiliated, orthodox, not affiliated, Zionist, mizrachist, Poalej-zionist, folkist, Bund, others

Was he previously a member of ruling organs of the Jewish Community?

Banet Wolf

37

butcher

Jad Charuzim

no

Griffel Zauderer

54

merchant

Aguda

no

Heller Salomon

43

merchant

Aguda

yes

Knoll Simon

69

merchant

Zionist

yes

Pecher Boruch 

59

merchant

Aguda

yes

Rum Leizer

58

Metal-smith

Jad Charuzim

no

Schmerler Mozes 

56

merchant

Zionist

no

Turteltaub Abraham

 

64

merchant

Aguda

no