Communal elections in Stanislavov - verifications

Author: 
Agudas Israel in Stanislavov
Document Type: 
Letter
Date: 
February 06, 1933
Archive: 
CAHJP Hm2/8658.4 +ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 2054 (p.134
Description: 

 

A letter of Agudas Israel  in Stanislavov to the Ministry of Religion and Public Enlightenment asking who should appoint the election committee for the coming elections in the local Jewish community: the Board or the Jewish Council. According to the Jewish Council, which doesn't trust the Board, the committee appointed by the Board doesn't guarantee lawful elections. Hence, Agudas Israel asks the Ministry to order the Voivode to solve the problem for the benefit of the Jewish people.

Original text: 

 

p. 134

Organizacja Agudas Israel

Grupa miejscowa w Stanisławowie

 

Do Wysokiego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

 

      Podpisana Organizacja pozwala sobie niniejszem się zwrócić do Wysokiego Ministerstwa z następującą prośbą.

    W krótce mają się w naszem mieście odbyć wybory do rady i zarządu gminy żydowskiej, wobec tego jednak, że w regulaminie wyborczym (Rozporządzenie Ministra W.R.iO.P. z dnia 24 października 1930 r. Dz.U.Rz.P. Nr 75/30 poz. 592) zachodzi sprzeczność co do tego, czy Rada lub Zarząd gminy wielkiej ma utworzyć komisję wyborczą - gdyż §13 tego regulaminu orzeka iz"... do komisji wyborczej, którą w tym celu utworzy zarząd gminy, w gminach wielkich rada gminy " natomiast § 14 porucza wybór Komisji Zarządowi gminy wielkiej - zwrócił się Zarząd tut. Gminy żyd. do Województwa Stanisławowskiego z prośbą o wyjaśnienie. Ponieważ sprawa ta ma wielkie znaczenie dla naszej Gminy, gdyż większość Rady, niema bynajmniej zaufania do Zarządu, a Komisja wyborcza ustanowiona przez tenże Zarząd nie daje pewności, iż wybory zostaną legalnie przeprowadzone prosimy o łaskawe polecenie tut. Województwu by sprawę tę załatwiło w myśl interesów żydowskiej ludności i poleciło wybrać Komisje wyborczą przez Radę Gminy.

 

    Równocześnie, prosimy o mozliwie rychłe załatwienie tej sprawy gdyż Województwa nagli przeprowadzeniem wyborów.

 

Za Org. Agudas Israel

Bergman?

Stanisławów, dnia 6/2 1933 r.