Community budgets - voivode's request

Author: 
Stanislavov Voivodeship
Document Type: 
Letter
Date: 
September 28, 1922
Original text: 

Województwo Stanisławowskie

L: 3861/V. 1922                                                 Stanisławów, dnia 28. sierpnia 1922

 Izraelickie gminy wyznaniowe,

 przedłożenie budżetów na rok bieżący. 

Do Starostwa w Bohorodczanach    

  Przy sposobności przeprowadzonej lustracji tamtejszego Starostwa w dniach 20. do 22. marca b.r. zostało stwierdzonem, że zarząd tamtejszy izraelickich gmin wyznaniowych nie przedłożył dotychczas budżetów na rok bieżący.    Wzywa się przeto Starostwo, aby zarządziło i dopilnowało przedłożenia wspomnianych budżetów przez Zarządy gmin izraelickich.

Za Wojewodę:

English translation: 

Voivodeship of Stanislavov

L: 3861/V 1922                                                 Stanislavov, August 28, 1922

 

Israelite religious communities, submission of

budgets for the current year

 ToStarosty

in Bohorodczany

      During the inspection of the Starosty, which took place from 20th to 22nd of March this year, it was concluded that the board of the Israelite religious communities had not yet submitted budgets for the current year.      Therefore the Starosty is required to order and supervise the submission of the aforementioned budgets by the boards of the local Israelite communities.  

In the name of  the Voivode: