Protokół, sprawozdanie, korespondencja i inne m...

CAHJP Code: 
HM2/9245.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokół, sprawozdanie, korespondencja i inne materiały dot. utworzenia i działalności stowarzyszenia "Mizrachi" w Pomorzanach.Statut.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп. 1, д.4307