Lista płatników składki gmin żydowskich w miejs...

CAHJP Code: 
HM2/9241.4
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Lista płatników składki gmin żydowskich w miejscowościach: Skała, Borszczów, Mielnica, Narajów, Brzeżany, Tłuste, Podkamień, Zbaraż, Złoczów, Biały Kamień, Sokołówka, Olesko, Sasów.Wykaz majątku ruchomego i nieruchomego oraz dłużników gminy żydowskiej w Borszczowie

Date of item:

from: 
1935
Size: 
257
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.3008