Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9431.1
Collection name: 
Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. wyborów członków Zarządu i Rady gminy żydowskiej w Strzeliskach Nowych.Wykazy członków Rady i wyborców. Statut.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
871
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.639, оп.1, д.233-236