"Okólnik Rady szkolnej krajowej w Białej do wsz...

CAHJP Code: 
HM2/8892.7
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

"Okólnik Rady szkolnej krajowej w Białej do wszystkich Dyrekcij szkół średnich, Seminariów nauczycielskich i Rad szkolnych okręgowych w sprawie wyeliminowania z książęk modlitewnych izraelickich wspomnieс o rosyjskim carze i umieszczenia w nich modlitwy za cesarza austriackiego".

Date of item:

from: 
1910
Size: 
4
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.5832