Korespondencja ze starostwem w Zaleszczykach do...

CAHJP Code: 
HM2/8293.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Zaleszczykach dot. zażaleń członków gminy żydowskiej z Zaleszczyk w sprawie zbyt wysokich podatków na rzecz rabina oraz w sprawie niewłaściwego zarządzania gminą

Date of item:

from: 
1896
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51b, д.222