Protokoły i inwentarz w sprawie sprzedaży mająt...

CAHJP Code: 
HM2/8192.14
Collection name: 
Documents on the Material Standing of Jews in Western Oblasts of Ukraine
Original name: 

Protokoły i inwentarz w sprawie sprzedaży majątków Żydów w Brzozdowcach (1819) i Założcach (1842) za długi .

Date of item:

from: 
1819
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.141, оп.1, д.23-24