Interpelacja, sprawozdania, korespondencja i in...

CAHJP Code: 
HM2/9441.3
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Interpelacja, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. prowadzenia dochodzenia w sprawie nadużyć w gminie żydowskiej w Nowym Sączu.

Date of item:

from: 
1902
Size: 
50
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.4, д.5183