Sprawozdania,odezwy, korespondencja i inne mate...

CAHJP Code: 
HM2/9440.2
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania,odezwy, korespondencja i inne materiały dot. gromadzenia Żydów rosyjskich wracających z Ameryki do Rosji w miastach Galicji i o nielegalnym przekroczeniu granicy w Husiatynie i Nisku przez żydowskich emigrantów z Rosji i sposobach zapobiegania temu.

Date of item:

from: 
1892
Size: 
73
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.4, д.4090