Korespondencja ze Starostwami w Nowym Sączu i B...

CAHJP Code: 
HM3/1283.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwami w Nowym Sączu i Brodach dot. działalności zakładów zastawowych w Galicji. Wykaz zakładów zastawowych w Galicji.

Date of item:

from: 
1894
Size: 
7
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.62, д.730