Korespondencja ze Starostwami w Złoczowie i Zbo...

CAHJP Code: 
HM3/1283.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwami w Złoczowie i Zborowie w sprawie zmiany statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Pomorzanach, dot. porządku przeprowadzenia wyborów Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1897
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.51-B, д.242