W sprawie zażalień i protestów przeciw dokonany...

CAHJP Code: 
HM3/1281.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zażalień i protestów przeciw dokonanym wyborom do Rady i przełożeństwa izraelickiej gminy wyznaniowej w Sanoku. Zawierają:- List opozycji do Namiestnictwa o unieważnieniu wyników wyborów i rozwiązania rady wyznaniowej, z przeglądem stanu ekonomicznego gminy, utworzonego wskutek niedbałej gospodarki przełożenstwa;- Wykaz członków Rady i przełożenstwa gminy izraelickiej w Sanoku (1900).

Date of item:

from: 
1908
Size: 
69
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15461