Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9121.1
Collection name: 
Starostwo Powiatowe Stanisławowskie
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. zatwierdzenia statutów i członków zarządów i rejestracji Żydowskich towarzystw rolniczych na terenie pow. stanisławowskiego.Statuty i wykazy towarzystw w Stanisławowie, Chryplinie, Czerniejowie.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
97
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.6, оп.1, д.260