"Ministerialny Program nauki religii mojżeszowe...

CAHJP Code: 
HM2/8890.24
Collection name: 
Zarząd Gminy wyznaniowej żydowskiej w Stanisławowie
Original name: 

"Ministerialny Program nauki religii mojżeszowej w szkołach powszechnych siedmioklasowych w Galicji".

Date of item:

from: 
1928
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.325, оп.1, д.13