W sprawie spadkowej po Ryfce Krumbein (właścici...

CAHJP Code: 
HM3/1116.37
Collection name: 
Sąd powiatowy w Kosowie
Original name: 

W sprawie spadkowej po Ryfce Krumbein (właścicielka realności w Monastersku), z załączeniem świadectwa śmierci i inwentarza spadku

Date of item:

from: 
1906
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.323, оп.1, д.454