W sprawie powództwa Borucha Wienera (zarządca ...

CAHJP Code: 
HM3/1113.22
Collection name: 
Sąd powiatowy w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie powództwa Borucha Wienera (zarządca dóbr w Czerniejowie) przeciw Borko Pańkowi (gospodarz w Czerniejowie) o zapłacenie za wypas bydła.

Date of item:

from: 
1915
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.231, оп.1, д.64