W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych ...

CAHJP Code: 
HM3/1110.01
Collection name: 
Starostwo Powiatowe Stanisławowskie
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych ("Rosenberg"):1. Aleksandr Rosenberg, student, Stanisławów, do Belgji (1927-1929), studja; świadectwo kwalifikacyjne;2. Solomon Rosenberg, Stanisławów, kupiec, do Więgier (1922);3. Fiszel Moses Rosenberg f. Hirsch z żoną Pesią, rolnik, Sołotwina, do Argentyny (1926); emigracja; świadectwo kwalifikacyjne;4. Jechiel Rosenberg, kupiec, Stanisławów, do Więgier (1921);5. Rachel vel Rozalia Rosenberg, Stanisławów, do Niemiec (1920); emigracja;6. Abraham-Boruch Rosenberg, zegarzmistrz, z rodziną, Stanisławów, do Ameryki (1935); emigracja;7. Józef Rosenberg, radca Dyrekcji kolejowej, Stanisławów, do Czechosłowacji (1932);8. Chana Rosenberg, Horodenka, do Austryji (1933);9. Mordche Rosenberg f. Lüstig, pomocnik handlarzy, Knihinin, do Niemiec (1922); świadectwo kwalifikacyjne;10. Bassia Rosenberg, Wiedeń, powrót do Wiednia (1926);

Date of item:

from: 
1920
Size: 
125
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.6, оп.3, дд.7230-7239