W sprawie wypłatę należności pienięźnej przez B...

CAHJP Code: 
HM3/1104.09
Original name: 

W sprawie wypłatę należności pienięźnej przez Betką i Salomoną Bandlerów, właścicielów gospodarstwa rolniczego w Czerniejówie lekarzowie Schulimowie Hirschhautowie ze Stanisławowa oraz Schejndlie i Lejbie Branderom z Czerniejówa.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
56
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.15, 16