O sprzedaż przez Skarb Państwa, przypadłej w be...

CAHJP Code: 
HM3/1097.11
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

O sprzedaż przez Skarb Państwa, przypadłej w bezdziecinnym spadku kadukowej nieruchomości po:- Józefie Halpernie w Janowie - Gabrielowi Bienstockiemu;- Izaaku Blitz w Zurawno - Michałowi Kozłowskiemu;- Jankłu (Jakóbie) Schincklerze w Kułaczkowcach - Gerschonowie i Izaakowie Shinckleram;- Izaaku Perlmannie w Strusowie - Meierowi Perlmannowie;- "konsygnacja przechowywanych aktów lużnych oraz okładek (nazwiska) w sprawach kadukowych w Izbie Skarbowej w e Lwowie;- Salomonie Jakobie Tendeter w Sasowie - Joelowi Kleinowie i Malie Klein zam. Bloch;- Kisielu Rosenhoch w Czernelice - Majerowi Geffnerowie;- Janklu Erdreichu w Zabłotowi - Fronowie Strussowi falsze Erdreicowie;- Berku Bruller w Kułaczkowcach

Date of item:

from: 
1929
Size: 
52
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.23