Korespondencja z Starostwem w Borszczowie, w sp...

CAHJP Code: 
HM3/108712
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Borszczowie, w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kudryncach.

Date of item:

from: 
1913
Size: 
15
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15418