Rozpatrzenie sprawy, dotyczącej zażalenia Maury...

CAHJP Code: 
HM3/1084.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Rozpatrzenie sprawy, dotyczącej zażalenia Maurycja Kohna z towarzystwem na przeprowadzenie i wyniki wyborów do Rady gminy wyznaniowej izraelickiej w Białej-Lipniku. Zawierają wykaz nazwisk członków Rady wyznaniowej. W sprawie znajdują się Statut Żydowskiej gminy Lipnik-Biała z 1899 r. i dokumenty wyborcze z 1904 r.

Date of item:

from: 
1899
Size: 
230
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15369