Protokoły posiedzeń Egzekutywy Żydowskiego komi...

CAHJP Code: 
HM3/1082.19
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Protokoły posiedzeń Egzekutywy Żydowskiego komitetu ratunkowego, dotyczące: umieszczenia uchodżców z Ukrainy w bożnicach Lwowa przez brak pomieszkań; nadania pomocy dzieciom Felsztyńskim przez Komitet opieki nad sierotami wojennymi; otrzymania pozwolenia od rabinów na wydanie obiadów z kuchni spolecznej w sobocie; wyasygnowania przebywających uchodżców we Lwowie, Czortkowie i na prowincji; pomocy pieniężnej dla emigrających do Argentyny i Palestyny; utworzenia kursów fachowych i mownych dla uchodżców; zalożenia apteki przy Komitecie ratunkowym; stanu warunków mieszkaniowych i pomocy uchodżcom w Stryju, Drochobyczu, w Starym i Nowym Samborze, i inne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
188
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.7