Protokoły osobiste egzaminu maturalnego dla eks...

CAHJP Code: 
HM3/945.24
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Protokoły osobiste egzaminu maturalnego dla eksternów, zlożonego w gimnazjach Tarnopola i Złoczowa, przez absolwentów wyznania mojżeszowego z miast: Brody, Brzeżany, Buczacz, Gliniany, Jezierna, Lwów, Mielnica, Mikulińce, Podhajce, Premyślany, Skałat, Tarnopol, Trembowla, Zbaraż, Złoczów.Zawierają fotografii absolwentów.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
71
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.3, д.1740