Wykaz budynków częściowo uszkodzonych i zupełni...

CAHJP Code: 
HM3/939.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Wykaz budynków częściowo uszkodzonych i zupełnie zniszczonych podczas wojny w Leszniowie z imionami właścicieli ze wzmiankami o uszkodzonych bożnicach i domie kahalnym.

Date of item:

from: 
1914
Size: 
121
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.48, д.21