W sprawie zatwierdzenia budżetów gmin wyznaniow...

CAHJP Code: 
HM3/873.05
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia budżetów gmin wyznaniowych żydowskich w woj. stanisławowskim na r.1938.- budżety i lista płatników składki gmin żydowskich w: Ottynia, Sołotwina, Łysiec, Wojniłów, Peczeniżyn;- zamknięcia rachunkowe gmin wyznaniowych żydowskich w: Stanisławów, Stryj za r. 1938;

Date of item:

from: 
1938
Size: 
491
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2103