"Sprawozdania sytuacyjne starostw powiatowych w...

CAHJP Code: 
HM3/871.21
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdania sytuacyjne starostw powiatowych woj. stanisławowskiego z ruchu zawodowego i społeczno-politycznego, działalności żydowskich partii i organizacii politycznych oraz życia narodowościowego" na terenie powiatów : Dolina, Kołomyja, Horodenka, Śniatyn, Stanisławów, Turka, Kosów, Bohorodczany, za czas kwiecień-czerwiec 1926 r.

Date of item:

from: 
1926
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.416