"Sprawozdania z wyników badań, prowadzonych na ...

CAHJP Code: 
HM2/8663.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdania z wyników badań, prowadzonych na zlecenie Komisji Naukowych Badań Ziem Wschodnich nad potocznym językiem ludności rzymsko-katolickiej woj. stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego, oraz z mapą ilustrującą wyniki tych badań".

Date of item:

from: 
1936
Size: 
38
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.2, д.443