Materiały dot. wyborów Zarządów Gmin wyznaniowy...

CAHJP Code: 
HM2/8661.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. wyborów Zarządów Gmin wyznaniowych żydowskich w miejscowościach: Obertyn, Bohorodczany, Otynia, Kosów i Pistyń.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
65
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2094