Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/594.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich, mm. Lesko, Złoczów, Stanisławów, Śniatyn, BuczazBohorodczany, Kosów, Łańcut, Biała, Dolina, Grybów, Tarnopol, Nisko, Strzyżów, Husiatyn, Kolbuszowa, Brzeżany, Pilzno, Żółkiew, SkałatChrżanów i innych (Sprawozdania, sprawy przedłóżenia wykazów o stanie gmin, relacje, telegramy).

Date of item:

from: 
1897
Size: 
207
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 166