Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne mat...

CAHJP Code: 
HM2/9575.1
Collection name: 
Nadprokuratorya Państwa we Lwowie
Original name: 

Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. przekazania rocznej kwoty na utrzymanie szkolnika przy zakładach karnych we Lwowie od gmin żydowskich w: Przemyślany, Dunajów, Mosty Wielkie, Bursztyn, Storożyniec, Sadagóra, Bojan, Kamionka Strumiłowa, Dobrotwór, Rawa Ruska, Potylicz, Lubycza, Mosty Mały, Medenice, Śniatyn, Bóbrka, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Zarszyn, Podbuż (spis mieszkańców-Żydów), Stara Sól,

Date of item:

from: 
1881
Size: 
122
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г.Львов, ф.156, оп.1, д.623