Odezwy, spawozdania, korespondencja i inne mate...

CAHJP Code: 
HM2/9574.5
Collection name: 
Nadprokuratorya Państwa we Lwowie
Original name: 

Odezwy, spawozdania, korespondencja i inne materiały dot. przekazania rocznej kwoty na utrzymanie szkolnika przy zakładach karnych we Lwowie od gmin żydowskich w: Mościska, Husiatyn, Przemyśl, Mikulińce, Tarnopol, Kuty, Kosów, Brzozów, Seret, Uhnów, Rudki, Podhajce, Wojniłów, Kopyczyńce, Kołomyja.

Date of item:

from: 
1881
Size: 
95
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г.Львов, ф.156, оп.1, д.618