Sprawozdania, protokoły, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
НМ2/9510.2
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania, protokoły, korespondencja i inne materiały dot zwolnienia Szulima Jollesa (od r.1904 - rabin w Mościskach) od egzaminu z ogólnego wykształcenia; ustanowienia zastępcy rabina i wyborów do Rady gminy żydowskiej w Jezierzanach; ustanowienie r. Mojżesza Babada rabinem gminnym we Lwowie; usunięcie Dawida Singera z posady rabina w Pilznie.Protest Starszych gminy żydowskiej we Lwowie przeciwko utworzeniu odrębnej gminy wyznaniowej w Zniesieniu.

Date of item:

from: 
1906
Size: 
83
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.995