Materiały dot. długów gmin żydowskich: Nowy Sąc...

CAHJP Code: 
HM2/9507.8
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Nowy Sącz (z r.1758), Szczebrzeszyn (z lat 1665 – budowa synagogi – 1723), Bóbrka (z r.1758), Zbaraż (z lat 1756 i 1768), Turobin (z lat 1667, 1705-1783), Krasnik (z r.1737), Janów (z lat 1709 i 1711).

Date of item:

from: 
1687
Size: 
60
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.78